QEYRƏTLƏNDİRMƏK

f. Qeyrətə gətirmək, ruhlandırmaq, ürəkləndirmək.
QEYRƏTLƏNDİRMƏ
QEYRƏTLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə