QİDALANDIRICI

sif. Qida verən, bəsləyici, qida üçün yararlı, cana faydalı. Qidalandırıcı maddələr.
QİDA
QİDALANDIRILMA

Digər lüğətlərdə