QİDALANDIRILMA

Qidalandırılmaq”dan f.is.
QİDALANDIRICI
QİDALANDIRILMAQ

Digər lüğətlərdə