QİDALANDIRILMAQ

məch. Qida verilmək, yedirilib-bəslənilmək; yedirilmək, bəslənmək.
QİDALANDIRILMA
QİDALANDIRMA

Digər lüğətlərdə