QİDALANDIRMA

Qidalandırmaq”dan f.is.
QİDALANDIRILMAQ
QİDALANDIRMAQ

Digər lüğətlərdə