QİDASIZ

sif. Qidası olmayan, tərkibində qida maddələri olmayan və ya çox az olan. Qidasız maddə. Qidasız yemək.
QİDALILIQ
QİDASIZLIQ

Digər lüğətlərdə