QİDASIZLIQ

is. Qidasız şeyin keyfiyyəti; qidanın, qida maddələrinin olmaması, ya azlığı.
QİDASIZ
QİLAF

Digər lüğətlərdə