QİLÜ QALÇI

sif.is. Qilü qal salan, qalmaqalçı, davakar, dava-dalaş salan, səsküy salan.
QİLÜ QAL
QİLÜ QALÇILIQ