QİSASÇILIQ

is. Qisasçının niyyəti, işi, hərəkəti, qisas almağa yönəldilmiş fəaliyyət. Qisasçılıq siyasəti.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİSASÇILIQ intiqamçılıq
QİSASÇI
QİSİM

Digər lüğətlərdə