QİSİM-QİSİM

sif. [ ər. ] Cürbəcür, növbənöv, müxtəlif.
Yaqo … Kassio Dezdemonanın mabeynində məhz ülfət və məhəbbət olduğunu qisim-qisim dəlillər ilə ərəbə sübut qılır. F.Köçərli.

QİSİM
QİSMƏN

Digər lüğətlərdə