QİYMƏLƏMƏK

f. Qiymə etmək, narın döymək. Əti qiymələmək.
QİYMƏLƏMƏ
QİYMƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə