QİYMƏLƏTDİRMƏK

bax qiymələtmək.
QİYMƏLƏNMƏK
QİYMƏLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə