QİYMƏLİ

sif. Xırda doğranmış ətdən hazırlanmış. Qiyməli xörək.
QİYMƏLƏTMƏK
QİYMƏLİK

Digər lüğətlərdə