QİYMƏLİK

sif. Qiyməyə yararlı, döyməyə yararlı. Qiyməlik ət.
QİYMƏLİ
QİYMƏPLOV

Digər lüğətlərdə