QİYMƏTŞÜNAS

sif. [ ər. qiymət və fars. …şünas] Qədir-qiymət anlayan, qiymət verə bilən, qiymətləndirə bilən.
QİYMƏTSİZLİK
QİYYƏ

Digər lüğətlərdə