QİYMƏTDAR

sif. [ ər. qiymət və fars. …dar] köhn. Qiymətli, dəyərli.
Nə qədər ki, məcmuəmizin adı söylənir, onun əziz və qiymətdar qələm yoldaşlarının qabaq sıralarında əziz yoldaşımız Əliqulu Qəmküsarın adı həmişə zindəbad alqışlarıyla zikr olunacaqdır. C.Məmmədquluzadə.

QİYMƏT
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə