QİYMƏTLƏNDİRİLMƏK

məch. Qiymət verilmək, dəyərləndirilmək.
QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ
QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Digər lüğətlərdə