QİYMƏTLİLİK

is.
1. Qiymətli, dəyərli olma, dəyərlilik.
2. Çox lazımlılıq, çox mühümlük.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİYMƏTLİLİK dəyərlilik
  • QİYMƏTLİLİK lazımlılıq — mühümlük
QİYMƏTLİ
QİYMƏTSİZ

Digər lüğətlərdə