QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏ

Qiymətsizləşdirilmək” dən f.is.
QİYMƏTSİZ
QİYMƏTSİZLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə