QİYMƏTSİZLİK

is.
1. Heç bir qiymətə, dəyərə malik olmama; qiymətsiz şeyin keyfiyyəti.
2. məc. Əhəmiyyətsizlik, dəyərsizlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QİYMƏTSİZLİK əhəmiyyətsizlik — dəyərsizlik
QİYMƏTSİZLƏŞDİRMƏK
QİYMƏTŞÜNAS

Digər lüğətlərdə