QOÇAQCASINA

zərf Qoçağa layiq bir surətdə, igidliklə, mərdliklə. Qoçaqcasına hərəkət.
QOÇAQ
QOÇAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə