QOÇAQLANMAQ

bax qoçaqlaşmaq.
QOÇAQCASINA
QOÇAQLAŞMA

Digər lüğətlərdə