QOÇULUQ

is. köhn. Qolçomaqlıq, qolugüclülük, zorakılıq.
// Qoçuların başlı-başınalığı.
Doğrudan da, mədənlərdə oğurluq, qoçuluq gündən-günə artırdı. A.Şaiq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • QOÇULUQ qolugüclülük — qolçomaqlıq — zorakılıq

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • QOÇULUQ QOÇULUQ – FAĞIRLIQ Millətpərəstlikdən, vətəndaşlıqdan dəm vururuq qaraca qəpikdən ötrü, qoçuluq edirik genə o qəpikdən ötəri (N
QOÇUBAZLIQ
QODU-QODU

Digər lüğətlərdə