QOCALAŞDIRMA

Qocalaşdırmaq”dan f.is.
QOCAFƏNDİ
QOCALAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə