QOCALTMA

Qocaltmaq”dan f.is.
QOCALMIŞ
QOCALTMAQ

Digər lüğətlərdə