QRİMLƏMƏ

Qrimləmək”dən f.is.
QRİMÇİ
QRİMLƏMƏK

Digər lüğətlərdə