QRİMLƏMƏK

f. Qrim vasitəsilə üzünə lazımi surət vermək. Artistləri qrimləmək.
QRİMLƏMƏ
QRİMLƏNMƏ

Digər lüğətlərdə