QRUPCUQ

is. Kiçik qrup, balaca qrup, balaca dəstə.
QRUPBAZLIQ
QRUPLAŞDIRILMA

Digər lüğətlərdə