QRUPLAŞDIRILMAQ

məch. Qrup-qrup düzəldilmək, qruplar şəklində birləşdirilmək, dəstə-dəstə edilmək; təsnif edilmək.
QRUPLAŞDIRILMA
QRUPLAŞDIRILMIŞ

Digər lüğətlərdə