QUCUM

is. xüs. Bir şeyin dairəsinin ölçüsü, uzunluğu.
…At fermalarında yetişdirilmiş və cıdır sınaqlarından keçmiş Qarabağ tipli 13 baş ayğırın orta hesabla … döş qucumu 157 sm-dir. Səttarzadə.
Dayçaların inkişafı onları qapanda çəkmək, … hündürlüyünü, döş qucumunu, ayaq darağı qucumunu ölçmək yolu ilə yoxlanır. Zootexniya”.

QUCULMAQ
QUCUMAQ

Digər lüğətlərdə