QUDURMUŞCASINA

bax quduzcasına.
QUDURMUŞ
QUDURTMA

Digər lüğətlərdə