RƏQQAS₂

is. [ ər. ] Saatların mexanizminin hərəkətini təmin etmək üçün aşağı ucuna ağırlıq, yuxarı ucu isə sabit nöqtəyə bənd edilmiş olan hərəkət edən mil; kəfkir. Divar saatının rəqqası.
// Cib və qol saatlarında bu vəzifəni görən yaylı çarx.

Omonimlər

  • RƏQQAS RƏQQAS I is. [ ər. ] Rəqs edən, oynayan. Rəqqasələr oynayır, Qacar onlardan birini öpür (S.Vurğun). RƏQQAS II is
RƏQQAS
RƏQQASƏ

Digər lüğətlərdə