RANET

[ fr. ] Qiymətli alma növlərindən birinin adı.
RAMPA
RANQ

Digər lüğətlərdə