RASİM

Ərəbcədir, rəsm, rəssam sözləri ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

RAPAKİVİ
RASTR

Значение слова в других словарях