REAL

REAL – XƏYALİ R.Rza real həyati hadisələri qələmə alırdı. ...Körpəlikdə onun üçün yanmaq anlaşılmaz, lap xəyali bir şey imiş (M.İbrahimov).

PULLU
RƏĞBƏT

Digər lüğətlərdə