rekreasiya əraziləri

Əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpası üçün ayrılmış ərazilər və yaradılmış komplekslər

rekreasiya
rekvizisiya