REPORTYOR

[ ing. əsli fr. ] Yerli həyatda baş verən hadisələr, əhvalatlar və s. haqqında məlumat verən qəzet, jurnal, radio, televiziya, məlumat agentliyi və s. işçisi.
REPORTÁJ
REPORTYORLUQ

Digər lüğətlərdə