RUF

I
(Salyan, Yardımlı)
ruh. – Yağın onun rufu tutub səi. (Salyan)
II
(Cəbrayıl, Salyan, Yardımlı)
sirsifət. – Rəngin, rufun no:ş qaralıb? (Salyan)
RUCAH
RUİTƏN