SÜDƏMƏR

SÜDƏMƏR – YAŞLI Eh!.. Atalar neylədi ki, sənin kimi südəmər oğullar neyləsin (A.Şaiq); İmirin üzündə özündən çox-çox yaşlı bir gülüş vardı (M.Süleymanlı).

SÜBH
SÜKUT

Digər lüğətlərdə