SAĞINNIX

(Şəki)
sağmağa yarayan (heyvan). – Sağınnıx inəy aldım
SAĞIN
SAĞIR