SAĞLAM

SAĞLAM – AZARLI Sənin kimi sağlam, vidli-fasonlu oğlan da pul haqqında danışarmı? (C.Əmirov); Azarlının yanında turşu yeməzlər (Ata. sözü).

SAĞLAM – ƏLİL Sağlamlar cəbhəyə göndərilir, müharibə əlilləri onları əvəz edirdi (Ə.Vəliyev).

SAĞDIŞ
SAĞLAMLIQ

Digər lüğətlərdə