SAĞ

SAĞ – XƏSTƏ Bəli, sağları sağaldıram (S.S.Axundov); Xəstə gözlərini açdı (S.Qədirzadə).

SAĞ – SOL Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin (Ata. sözü).

SAFLAŞMAQ
SAĞA

Digər lüğətlərdə