SALIX

Xəbər, soraq.

Qarabaşlar Əhmədin salıx verdiyi yerə getdilər. Gördülər ki, Əmrah hələ arxın yanında yatır. (“Əmrah”)

SALI VERMƏK
SALIQ

Digər lüğətlərdə