TEJƏN

(Bolnisi, Borçalı, Daşkəsən, Hamamlı, Qazax, Naxçıvan)
bax tejan I. – Tejəndə süd var (Bolnisi); – Tejən qoyun dərisinnən olor, içinə qatıx tökö:llər (Qazax); – Bı gejə tejən deşilif, qatıx tökülüf (Daşkəsən); – Qoyun dərisinnən tuluxlarımız vardı, ona tejən deirdix’ (Borçalı); – Bizim üş tejən qatığımız varıydı, israhayın anam nəhrədə çalxadı (Naxçıvan); – Qatığı apar tejənə töx’ (Hamamlı)
TEJDƏMƏX’
TEKİŞLƏMƏK