TEJDƏMƏX’

(Hamamlı)
xırmanda təmizlənmiş taxılı topa şəklində bir yerə yığmaq. – Taxılı so:urdum, tejdi:f gəldim
TEJANNAMAX
TEJƏN