TELBƏ

(Cəbrayıl)
mal ətində olan iri damarlar. – Bu ətin telbəsini yemək olmaz, qopart at
TEL
TELBƏ-TELBƏ