TETİRRƏMƏX’

(Qazax)
nağd etmək, hazır etmək. – Get pulu tetirrə, soηra gələrsəη
TETİR
TETİRRİ