UCAQAMƏT

sif. Boyu uca, boylu-buxunlu, qədd-qamətli. Ucaboy oğlan. Ucaboy qadın.
[Əmi] ucaboy, gərdənli, qarasaqqal, xoşsima bir kişi idi. N.Nərimanov.
Sona xala kişi təbiətli, ucaqamətli … bir qadın idi. S.S.Axundov.

UCADAN
UCAQAMƏTLİ

Digər lüğətlərdə