UCAR

uçar; böyüyər, yüksələr, ad-san qazanar; uca ər (Eyni adlı rayon və şəhərin adındandır).
UCANUR
UCARUH

Digər lüğətlərdə