UCDAN-QIRAQDAN

zərf Başqalardan, özgələrdən; bilavasitə deyil, bilvasitə.
Ucdan-qıraqdan qulağına dəyən sözlər Hürüyə mənasız görünürdü. M.İbrahimov.
[Rəşid:] Mən nəfəs almadan, heç olmasa ucdan-qulaqdan bir şey eşitməyə çalışdım. İ.Hüseynov.

UCBATINDAN
UCDAN-QULAQDAN

Digər lüğətlərdə